กฟผ.แม่เมาะ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายเกษม มงคลเกียรติชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ นายแผนกานต์ เพิ่มสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ-2 พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ เป็นผู้แทนกฟผ.แม่เมาะร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีโดยในช่วงเช้าเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุ จำนวน 10 รูป และในช่วงคํ่าเป็นพิธีวางพานพุ่มและกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการในอำเภอแม่เมาะและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดี ณ หอประชุมจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง