กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับ อ.แม่เมาะ สนับสนุนเครื่องจักรกำจัดเศษกิ่งไม้และวัชพืชขวางทางน้ำ ช่วยไม่ให้น้ำท่วมขังในชุมชน ต.นาสัก

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดย นายทรงศิลป์ มะโน (หัวหน้าหน่วยวางแผนและบริหาร) โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ลงพื้นที่ ต.นาสัก อ.แม่เมาะ ร่วมกับ นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ และผู้นำชุมชน ต.นาสัก ตรวจสอบร่องนำบริเวณสะพานบ้านทุ่งเลางามถึง บ้านสบจาง เพื่อเข้าช่วยเหลือกำจัดเศษกิ่งไม้และวัชพืชขวางทางน้ำ

สาเหตุทำให้วัชพืชขวางทางน้ำ

เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ทำให้กระแสน้ำพัดนำเศษกิ่งไม้และวัชพืชกองรวมกันส่งผลให้
น้ำไหลไม่คล่องตัวซึ่งน้ำอาจท่วมขังสร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชนได้

โดยนายธรรมการ ชุมศรี (สมาชิกสภา เขต 2 อำเภอแม่เมาะ) ได้สนับสนุนรถขุดขนาดใหญ่จำนวน 1 คัน และ กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนรถบรรทุกจำนวน 2 คัน เพื่อตักเศษกิ่งไม้และวัชพืชออกจากลำน้ำพร้อมขนย้ายออกจากพื้นที่ ช่วยระบายน้ำให้ไหลคล่องตัวป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชน