โครงการแม่เมาะเมื่องน่าอยู่ (กฟผ.แม่เมาะ) มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ

โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ อยู่เคียงข้างคนแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565
นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยวางแผนและบริหาร โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ได้สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 มอบให้แก่โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งประกอบไปด้วยเจลแอลกอฮอล์แบบแกลลอนจำนวน 3 แกลลอน และแบบขวดจำนวน 50 ขวด โดยมีนายธรรมศาสตร์ ธรรมไชย (ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ) เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์การป้องกันเชื้อโควิด-19

Mae Moh Smart City ใส่ใจในหลักของ
D-M-H-T-T-A


รูป มาตรการ DMHTTA

ทำไมต้องยึดหลักมาตรากร DMHTTA ?

มาตรการ DMHTTA คือแนวทางปฎิบัติที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ในการชะลอการระบาดของ โควิด-19 โดยการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการนี้อย่างเคร่งครัดและอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นสวมหน้ากาก 100% ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยงที่สัมผัสร่วมกันบ่อยๆ หากสัมผัสแล้วควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเร็ว เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และเมื่อกลับถึงบ้านต้องทำความสะอาดร่างกายทันที เพื่อลดโอกาสการนำเชื้อเข้ามาติดต่อสู่คนในครอบครัว

สำหรับมาตรการ D-M-H-T-T-A ได้แก่ 
D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น 
M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ 
T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย 
T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19
และ A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง

แหล่งอ้างอิงจาก : เว็บไซต์ กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=18373&deptcode=brc
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422