กฟผ.แม่เมาะ มอบเงิน 20,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมเยาวชนบ้านใหม่มงคล

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 น.ส.รุจิรา แสงทอง หัวหน้าหมวดส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมผู้ปฏิบัติงานในสังกัด เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบงบสนับสนุนโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อ.แม่เมาะ” จำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนบ้านใหม่มงคล โดยมีนางพิกุล ทาสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านใหม่มงคลหมู่ 10 ต.แม่เมาะ เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง