กฟผ.แม่เมาะ ร่วมยกช่อฟ้า วัดหัวฝาย สร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ต.บ้านดง

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมงานยกช่อฟ้าเอกวิหารวัดหัวฝาย และสนับสนุนงบประมาณจำนวน 3,000 บาท เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชุมชน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธาน และผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ณ วัดหัวฝาย หมู่บ้านอพยพ ต.บ้านดง