กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนเสาไฟฟ้าคอนกรีตโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นาโดย น.ส.นิตยา แท่นมณี หัวหน้ากองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุเหมืองแม่เมาะ นางจันทร์ฉาย พงษ์ลังกา พนักงานวิชาชีพระดับ 9 หน่วยชุมชนสัมพันธ์โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบเสาไฟฟ้าคอนกรีตที่ไม่ใช้งานแล้วแต่อยู่ในสภาพดีขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น ให้แก่โรงเรียนแม่เมาะวิทยา สำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา และคณะครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณป้อมห้วยทราย ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง