กฟผ.แม่เมาะสนับสนุนถังน้ำ มันและยางรถยนต์เก่าให้ อบต.ดอนไฟ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ คลังเก็บพัสดุเหมืองแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางจันทร์ฉาย พงษ์ลังกา พนักงานวิชาชีพระดับ 9 หน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในสังกัดเป็นผู้แทน กฟผ. มอบถังน้ำมัน 200 ลิตร จำนวน 100 ถัง และยางรถยนต์เก่า จำนวน 100 เส้น ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อำ ภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อนำไปสนับสนุนกลุ่มอาชีพของผู้ว่างงานและผู้สูงอายุในการจัดทำ แปลงปลูกผัก การเลี้ยงกบคอนโด และกระชังเลี้ยงปลาตามโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีร้อยตำรวจเอกกษิดิศ แสนสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ เป็นผู้แทนรับมอบ