กฟผ.แม่เมาะ มอบงบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อ.แม่เมาะ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายไตรภพ บุญเฮง ช่างระดับ7 หน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบงบสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อ.แม่เมาะ ภายใต้โครงการต่อเติมถนนเพื่อทำการเกษตร (แม่มาย) บ้านกลาง หมู่ 5 ตำบลบ้านดง จำนวน 150,000 บาทและโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง หมู่ 5 ตำบลบ้านดง จำนวน 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท โดยมีนายสมชาติ รักษ์สองพลู ผู้ใหญ่บ้านกลาง ตำบลบ้านดง เป็นผู้รับมอบและมอบงบสนันสนุน โครงการต่อเติมศาลาองค์พระเจ้าตากสำนักสงฆ์บ้านใหม่ฉลองราช ตำบลสบป้าด จำนวน 261,475 บาท โดยมีนายเกียรติ ปินตา กำนันตำบลสบป้าดเป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง