กฟผ.จัดโครงการแว่นแก้วตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรีให้ประชาชนอำเภอแม่เมาะ 400 คน


กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกับโครงการแว่นแก้วตรวจวัดสายตา

กฟผ. แม่เมาะร่วมกับโครงการแว่นแก้วเพื่อชาวแม่เมาะ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรีให้กับประชาชนอำเภอแม่เมาะ เมื่อวัน ที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเมาะหลวง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

นายพนมพร ตุ้ยกาศ (นายอำเภอแม่เมาะ) เป็นประธานเปิดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาในโครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 483 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่มีปัญหาสายตาโดยมอบแว่นตาโดยไม่คิดมูลค่าให้กับผู้มีปัญหาสายตาในอำเภอแม่เมาะ ทั้ง 5 ตำบล จำนวน 400 คน


นายพนมพร ตุ้ยกาศ (นายอำเภอแม่เมาะ)

กฟผ. แม่เมาะร่วมกับโครงการแว่นแก้วเพื่อชาวแม่เมาะ

โดยมีนางเกษศิรินทร์ แปงเสน (หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่) และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนอำเภอแม่เมาะ ร่วมต้อนรับ นายพนมพร ตุ้ยกาศ (นายอำเภอแม่เมาะ) ได้กล่าวว่า

โครงการแว่นแก้วที่ กฟผ.ได้ออกหน่วยให้บริการกับ พี่น้องประชาชนในวันนี้ เป็นโครงการที่แสดงออกถึงความร่วมแรงร่วมใจของภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม และเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ซึ่งแว่นตาที่ได้รับจากโครงการแว่นแก้วจะช่วยทำให้พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ในอำเภอแม่เมาะที่มีปัญญาทางสายตาได้มองเห็นชัดเจนขึ้น ขอขอบคุณ กฟผ . โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ที่สนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรในการออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชานชนอำเภอแม่เมาะในครั้งนี้


นางคำมา แสนจักร

เสียงของขาวอำเภอแม่เมาะ ที่มีต่อโครงการ

นางคำมา แสนจักร อายุ 75 ปี ราษฎรบ้านเมาะหลวง ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง กล่าวว่า

ทราบข่าวการออกหน่วยจากผู้ใหญ่บ้าน ตนเองมีปัญหาด้านสายตาเพราะเป็นผู้สูงอายุ การตัดแว่นตาแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายที่สูงและต้องเดินทางไปในตัวจังหวัดลำปางทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ต้องขอขอบคุณ กฟผ.ที่บริการตัดแว่นตาให้ฟรี ซึ่งตนเองอยากให้มีโครงการตัดแว่นสายตาให้กับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาฟรีแบบนี้ทุกปี


ชาวอำเภอแม่เมาะที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการแว่นแก้วเป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ร่วมกันออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาเพื่อแก้ไขปัญหาทางสายตาและมอบแว่นตาโดยไม่คิดมูลค่า ให้กับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาทั่วประเทศ โดยมีความตั้งใจให้โครงการแว่นแก้วเป็นศูนย์กลางความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือ