กฟผ.แม่เมาะ ร่วมพิธีสมโภชศาลหลักเมืองแม่เมาะ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565

นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วย ผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมขบวนแห่น้ำขมิ้นส้มป่อยบวงสรวงศาลหลักเมืองและสืบชะตาเมืองในพิธีสมโภชศาลหลักเมืองแม่เมาะ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ (นายอำเภอแม่เมาะ) เป็นประธาน ณ ศาลหลักเมืองแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อำเภอแม่เมาะเป็นแห่งเดียวที่มีศาลหลักเมืองประจำอำเภอ


รูป ศาลหลักเมืองอำเภอแม่เมาะ

ประวัติศาลหลักเมือง “สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่ชาวแม่เมาะ”

โดยประวัติ ศาลหลักเมืองแม่เมาะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ชาวแม่เมาะให้ความเคารพกราบไหว้บูชาตั้งแต่มีการเริ่มตั้งถิ่นฐาน ไม่ปรากฎว่าสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยใด เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดเชื้อสายมาจากชนเผ่าไทยใหญ่หรือพวกเงี้ยวตระกูลพม่าและชาวไทยที่รักในความสงบสุขได้อพยพหนีพม่าลงมาจากทางจังหวัดเชียงราย และได้รวมตัวกันตั้งรกรากอยู่ตามลำน้ำแม่เมาะ ในจังหวัดลำปาง

พร้อมกับความเชื่อแต่โบราณว่าการตั้งถิ่นฐานต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลปกป้อง จึงนำเอาเสาไม้ 5 ต้นฝังในตำแหน่ง ทิศทั้ง 4 และ อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษา ตั้งขึ้นเป็นเสื้อบ้าน หรือศาลหลักเมืองจนในปี พ.ศ.2534 ได้มีการย้านถิ่นฐานของชาวแม่เมาะอีกครั้ง จึงได้อัญเชิญศาลหลักเมืองมาตั้งและสร้างขึ้นใหม่ในเขตบ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และได้จัดพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองขึ้นสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน