กฟผ.แม่เมาะ ร่วมอุดหนุนสับปะรดเกษตรกรบ้านเสด็จและบ้านดง บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ผลผลิตล้นตลาด

กฟผ. แม่เมาะ บรรเทาปัญหาสับปะรดล้นตลาด

เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2565

ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมสนับสนุนรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกร บ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ และ บ้านเสด็จ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จำนวน 3,600 กิโลกรัม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดลำปาง ให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตในช่วงผลผลิตสับปะรดล้นตลาด

ความเดือดร้อนของประชาชน กฟผ. พร้อมหาทางออก

ความเดือดร้อนของผลผลิตที่ล้นตลาดนั้นส่งผลกระทบในหลายด้าน ซึ่งทางเกษตรผู้ปลูกผลผลิตนั้นได้รับผลกระทบจากผลผลิตทางการเกษตรมากที่สุดซึ่งทาง กฟผ.แม่เมาะ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนขอเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

สำหรับผู้ที่สนใจอยากอุดหนุนสับปะรดจากเกษตรกรในจังหวัดลำปาง
สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด (สธ.)
โทร 0-5426-5022
หรือ สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในอำเภอแม่เมาะสามารถติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
โทร 0-5420-9503