กฟผ. นําบล็อกเถ้าหนักจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปูพื้นนลาน ELEX BY EGAT ต้อนรับการประชุม APEC 2022

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. โดยทีม EV Business Solution นําบล็อกปูพื้นที่ผลิตจากเถ้าหนัก ซึ่งเป็นวัตถุพลอยได้จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จํานวน 1,400 ก้อน สําหรับปูพื้นที่จอดรถสถานีชาร์จรถไฟฟ้า EleX by EGAT ณ อาคารบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC 2022) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน นี้

สถานี EleX by EGAT จะเป็นการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ตามแผนของกระทรวงพลังงาน รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานและอํานวยความสะดวกให้แก่ประชา-ชนที่มาติดต่อราชการในพื้นที่ทําเนียบรัฐบาล

นอกจากนั้น พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นสถานที่แรกที่ กฟผ. ได้นําบล็อกปูพื้นจากนําวัตถุพลอยได้ไร้ค่าอย่างเถ้าหนัก ที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะมาเพิ่มมูลค่า เป็นบล็อกปูพื้นที่มีมาตรฐานแข็งแรงทนทาน ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy อีกด้วย