กฟผ.แม่เมาะ ร่วมงานสลากภัตวัดหลวงนาแช่ สืบสานประเพณีชุมชน

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565
นางณิษา ปฐมเรืองกุล วิทยากรระดับ 9 พร้อมด้วย ผู้ปฏิบัติงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ

เข้าร่วมงานประเพณีสลากภัต วัดหลวงนาแช่ พร้อมร่วมออกโรงทานถวายเครื่องไทยทานและปัจจัยเพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ ตลอดจนสืบสานประเพณีอันดีงามและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีผู้นําชุมชนและประชาชนบ้านนาแช่, บ้านนาสันติราษฎร์ เข้าร่วมประเพณีฯ ณ วัดหลวงนาแช่ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง