กฟผ.แม่เมาะ ร่วมงานประเพณี 6 เป็ง สืบสานวัฒนธรรม ณ วัดกอรวก

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทำบุญสรงน้ำพระธาตุ 6 เป็ง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565
ณ วัดกอรวก ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยวางแผนและบริหารจัดการ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาส่วนกลาง
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ร่วมงานประเพณีทำบุญสรงน้ำพระธาตุ 6 เป็ง ประจำปี 2565


รูป กฟผ. สนับสนุนอาหารกล่องสำหรับจัดโรงทาน

โดยร่วมถวายผ้าป่าและสนับสนุนอาหารกล่องสำหรับจัดโรงทาน ซึ่งงานดังกล่าวชุมชนบ้านจาง เหนือพัฒนา และบ้านกอรวก ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอด
ต่อกันมา โดยมีนายฉลองชัย ทิพย์ธารากร ผู้ใหญ่บ้านจางเหนือพัฒนา ให้การต้อนรับและเป็นผู้แทนรับมอบ


รูป บรรยากาศในงาน