กฟผ.แม่เมาะ มอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ

สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน เพื่อส่งต่อถุงน้ำใจไปยังกลุ่มเปราะบาง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยวางแผนและบริหาร โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง ที่ภายในบรรจุข้าวสาร อาหารแห้งและผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตามโครงการ “กฟผ.เพื่อเศรษฐกิจชุมชน” ที่เป็นการช่วยเหลือราษฎรกลุ่มเปราะบางและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทั้งนี้ถุงยังชีพดังกล่าวจะนำไปช่วยเหลือราษฎรกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ โดยมีนายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ
เป็นผู้แทนรับมอบ