กฟผ.แม่เมาะ ร่วมงานสรงน้ำ พระธาตุวัดหลวงนาแช่ สืบสานวัฒนธรรมชุมชน

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์โครงการแม่เมาะ เมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและทำบุญจัดตั้งโรงทานแจกอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมศาสนพิธีในงานประเพณีสรงน้ำ พระธาตุวัดหลวงนาแช่ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ณ วัดหลวงนาแช่ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

งานประเพณีสรงน้ำ พระธาตุวัดหลวงนาแช่ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า งานประเพณี 5 เป็ง เป็นประเพณีสำคัญที่สืบต่อกันมายาวนานมากกว่า 70 ปีนับตั้งแต่มีการสร้างพระธาตุขึ้นในวัดโดยจะจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี ตามปฏิทินพื้นเมืองภายในงานจะมีพิธีทำบุญตักบาตร และการบวงสรวงสิ่งศักดิ์ภายในวัด ตลอดจนสรงน้ำพระธาตุ และสวดเข้าเบิกส่งเคราะห์สืบชะตาเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลของคนในชุมชน