กฟผ.แม่เมาะ มอบสิ่งของจำเป็น พร้อมสนับสนุนงบช่วยเหลือพระสงฆ์ เหตุไฟไหม้กุฎิวัดทุ่งกล้วยโพธาราม

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 นายประจวบ ดอนคำมูลผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะพร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบของใช้จำเป็น อาทิ ชุดเครื่องนอน ผ้าห่ม เตียงนอนและนํ้าดื่ม พร้อมสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 10,000 บาท แก่วัดทุ่งกล้วยโพธาราม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีพระครูมนูญ กิจปรีชา ดร.เจ้าอาวาสวัดทุ่งกล้วยโพธาราม เจ้าคณะอำเภอแม่เมาะเป็นผู้รับมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมาซึ่งเทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ นำรถและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าปฏิบัติการจนสามารถระงับเหตุได้

ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมทำบุญบริจาคบูรณะกุฏิพระสงฆ์วัดทุ่งกล้วยโพธิราม จากเหตุเพลิงไหม้ ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์” เลขที่บัญชี 500-0-55105-2 จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2566 เพื่อรวบรวมปัจจัยถวายให้แก่วัดทุ่งกล้วยโพธารามต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมวดส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน โทร 6640, 6644