กฟผ.แม่เมาะร่วมใจต้านภัยหนาว ส่งมอบผ้าห่ม กฟผ. แก่ชุมชนอำเภอแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (หก-มน.) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ส่งมอบผ้าห่ม กฟผ. จำนวน 1,200 ผืน แก่ส่วนราชการอำเภอแม่เมาะสำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายในช่วงฤดูหนาวปีนี้ โดยมีนายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ และผู้นำชุมชน อ.แม่เมาะ รับมอบ ณ หอประชุมอำเภอแม่เมาะ (อาคารจำป่าแดด) จ.ลำปาง