กฟผ.แม่เมาะ ร่วมพิธีบวงสรวงและสักการะเจ้าพ่อประตูผาประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 ณ ศาลเจ้าพ่อประตูผา ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมงานบุญประเพณีบวงสรวงและสักการะเจ้าพ่อประตูผาประจำปี 2566 โดยมี นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน และมี พันเอก ถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ รองผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่32 (2) นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ นายสมจิตร จุลเจริญ นายอำเภองาว หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เมาะและอำเภองาว หัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน