กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณบรรเทาสาธารณภัยและร่วมถวายปัจจัยบูรณะซ่อมแซมวิหารวัดบ้านแม่หล่วง

วันที่ 14 ธันวาคม 2565

นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทนกฟผ.แม่เมาะ มอบงบประมาณบรรเทาสาธารณภัยจากเหตุอัคคีภัยวิหารวัดบ้านแม่หล่วง จำ นวน 10,000 บาท และร่วมถวายปัจจัยเงินทำ บุญจากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 9,900 บาท ให้กับวัดบ้านแม่หล่วง เพื่อสมทบทุนในการบูรณะวิหารวัดบ้านแม่หล่วงที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา