กฟผ.แม่เมาะ มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และสิ่งของจำ เป็นแก่ พมจ.ลำปาง สนับสนุนโครงการด้าน CSR

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565

นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบสิ่งของเครื่องใช้และของอุปโภคบริโภค ให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง (พมจ.ลำปาง) ได้แก่ ผ้าห่ม กฟผ.180 ผืน, น้ำดื่ม “น้ำใจ”กฟผ. 180 แพ็ค, เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ชนิดขวดปั๊ม 192 ขวด ชนิดแกลลอน 11 แกลลอน ชนิดถุง 17 ถุง,หน้ากากอนามัย 41 กล่อง และ เซตของใช้ส่วนตัว 13 ชุด เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จ.ลำปางผ่านโครงการต่าง ๆได้แก่ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำ ปีงบประมาณ 2566 โครงการต้านภัยหนาว ตอน สานฝันให้น้องบนดอยสูง และโครงการ พม.ลำปาง หนาวนี้เพื่อน้องบนดอย โดยมี นายจำลักษ์กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง