กฟผ.แม่เมาะ มอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่เมาะ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่เมาะ ประจำปี 2566 จำนวน 88,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลชุมชนในอำเภอแม่เมาะ โดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ นายถนอม กุลพินิจมาลา กำนันตำบลสบป้าดในฐานะประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำ เภอแม่เมาะและผู้แทนจากชมรมฯ เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง