อบต.บางปลา จ.สมุทรปราการ ศึกษาดูงาน CSR โรงไฟฟ้าแม่เมาะเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับคณะสตรี ตำบลบางปลา ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 160 คน เข้าศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ โดยมีนายศีลวันต์ โสฬสลิขิต หัวหน้าหมวดส่งเสริมเศรษฐกิจ หน่วยพัฒนาโครงการ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ บรรยายแผนพัฒนาขับเคลื่อนโครงการ แม่เมาะเมืองน่าอยู่ภายใต้ 3 แนวทาง ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) และด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ส่งเสริมผลักดันให้ชุมชนอำเภอแม่เมาะพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ตลอดจนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะแก่การอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ภายหลังจากการปิดเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จากนั้นคณะได้ร่วมชมการทำการเกษตรแนวตั้ง (Vertical Farming)และอุดหนุนสินค้าชุมชน อ.แม่เมาะ ณ อาคารเดอะบล็อก (The Blocks)