กฟผ.แม่เมาะ ร่วมส่งเสริมกิจกรรม มาแอ่ว มากิ๋น เช็คอินตี้เดียวกั๋น รับการแข่งขันกีฬานครลำปางเกมส์ ครั้งที่ 24

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบของที่ระลึกและนํ้าดื่ม ให้กับเทศบาลตำบลแม่เมาะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม มาแอ่ว มากิ๋น เช็คอิน ตี้เดียวกั๋น เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เทศบาลฯ จัดรองรับการแข่งขันกีฬานครลำปางเกมส์ ครั้งที่ 24 ซึ่งอำเภอแม่เมาะได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่การแข่งขัน กีฬาเรือพาย กีฬามวยปลํ้า และกีฬายกนํ้าหนัก ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2566 นี้ โดยมี นายสุวรรณ จงสัมฤทธิ์ดี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่เมาะ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เป็นผู้รับมอบ ณ เทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

สำหรับกิจกรรม มาแอ่ว มากิ๋น เช็คอิน ตี้เดียวกั๋น เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ร่วมกับ กฟผ. แม่เมาะ จัดขึ้นเพื่อต้อนรับ นักกีฬา กองเชียร์รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรม กราบไหว้พระเจ้าสามองค์, การแสดงศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมเดินแอ่ว ชม ชิม ช้อป กาดนัดเมืองเมาะ, การแสดงดนตรีโฟล์คซอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนั่งรถรางท่องเที่ยวชุมชนเมาะหลวง และ นั่งรถบัส EVกฟผ.แม่เมาะ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหิน ลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะฯ) โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมสนับสนุน รถบัส EVพร้อมกับวิทยากร บรรยายพานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ ฯ) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนและการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ โดยมุ่งหวังให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้ชุมชนพื้นที่ อ.แม่เมาะ มีรายได้จากการจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้