…..แน่นอนว่า เมื่อเป็นพื้นที่ตั้งของแหล่งผลิตพลังงานสำคัญของภาคเหนือ การพัฒนาด้านพลังงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ด้วยแนวคิด พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ที่ได้นำเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมพลังงานทดแทนมาใช้ในพื้นที่ให้มากขึ้น
…..เริ่มแรก กฟผ. มีการติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 60 กิโลวัตต์ ในศูนย์ฝึกอบรม กฟผ. เเม่เมาะ ทำให้เกิดการผลิตเเละใช้พลังงานทดเเทน มากกว่า 30% ของพื้นที่อาคารใน กฟผ. เเม่เมาะ เเละถือเป็นการพัฒนาอาคารต้นเเบบ Near Zero Energy Building อีกด้วย รวมทั้งได้ติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานของอาคารแฟลตพนักงานในพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะ มากกว่า 100 ครัวเรือน และยังได้มีการศึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาใช้ทดแทนในอนาคต
…..นอกเหนือจากการพัฒนาพลังงานในพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะแล้ว ได้มีการทดสอบโครงการ Biomass Co-Firing เพื่อรับซื้อพืชชีวมวลจากวิสาหกิจชุมชนเเละเครือข่าย นำมาผลิตเป็นเม็ดชีวมวล (Biomass Pellet) สำหรับส่งไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างระบบบริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
…..และที่ขาดไม่ได้ คือการส่งเสริมการใช้ยานยนต์รักษาสิ่งแวดล้อม (Eco Vehicles) ในอำเภอแม่เมาะ อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) และรถมินิบัส EV (Electric Vehicle) ไว้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ เพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในพื้นที่