MAE MOH SMART CITY | แม่เมาะเมืองน่าอยู่

Smart city เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมือง และประชากร เป้าหมาย Mae Moh Smart city เมืองแม่เมาะ พร้อมแล้วที่จะก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมขับเคลื่อนมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและโยธาธิการและผังเมือง จ.ลำปาง ขับเคลื่อนโครงการรวมพลังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา มุ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ที่ทำกินในพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมขับเคลื่อนมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและโยธาธิการและผังเมือง จ.ลำปาง ขับเคลื่อนโครงการรวมพลังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา มุ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ที่ทำกินในพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง
19 February 2024
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการงานมหกรรมการศึกษาอำเภอแม่เมาะ
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการงานมหกรรมการศึกษาอำเภอแม่เมาะ
19 February 2024
โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ สื่อสารทิศทาง ประจำปี 2567 สู่โมเดล “ธุรกิจชุมชน” และ แผนปรับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในอนาคต
โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ สื่อสารทิศทาง ประจำปี 2567 สู่โมเดล “ธุรกิจชุมชน” และ แผนปรับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในอนาคต
16 February 2024
อุตสาหกรรมจังหวัดลำปางจับมือ กฟผ.แม่เมาะ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
อุตสาหกรรมจังหวัดลำปางจับมือ กฟผ.แม่เมาะ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
15 February 2024
แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ตรวจวัดสนามแข่งขันเพื่อขอรับรองมาตรฐานการรับรองนักวิ่งระดับโลก
แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ตรวจวัดสนามแข่งขันเพื่อขอรับรองมาตรฐานการรับรองนักวิ่งระดับโลก
14 February 2024
“รองผู้ว่าราชการจ.ลำปาง” ดูงาน “กฟผ.แม่เมาะ รับฟังบรรยายการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนปี 2050
“รองผู้ว่าราชการจ.ลำปาง” ดูงาน “กฟผ.แม่เมาะ รับฟังบรรยายการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนปี 2050
8 February 2024

{{item.pm2_5}}

PM2.5 (µg./m3)

{{item.temperature}}

อุณหภูมิ (°C)

{{item.humidity}}

ความชื้นสัมพัทธ์ (% RH)