MAE MOH SMART CITY | แม่เมาะเมืองน่าอยู่

Smart city เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมือง และประชากร เป้าหมาย Mae Moh Smart city เมืองแม่เมาะ พร้อมแล้วที่จะก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ

กฟผ. มุ่งสร้างชุมชนยั่งยืน ดึงชุมชนและพันธมิตรพัฒนาแม่เมาะสู่นิคมชุมชนเกษตร เตรียมพร้อมสู่ธุรกิจเพื่อสังคม มุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว
กฟผ. มุ่งสร้างชุมชนยั่งยืน ดึงชุมชนและพันธมิตรพัฒนาแม่เมาะสู่นิคมชุมชนเกษตร เตรียมพร้อมสู่ธุรกิจเพื่อสังคม มุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว
16 May 2024
โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ถ่ายทอดโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะส่งเสริมอาชีพชุมชน อ.แม่เมาะ ให้มั่นคงยั่งยืน
โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ถ่ายทอดโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะส่งเสริมอาชีพชุมชน อ.แม่เมาะ ให้มั่นคงยั่งยืน
13 May 2024
ลำปาง ประชุมนัดแรกเตรียมจัดแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 31 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2567ลำปาง
ลำปาง ประชุมนัดแรกเตรียมจัดแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 31 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2567ลำปาง
7 May 2024
กฟผ.แม่เมาะ ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สืบสานงานของพ่อ จัดอบรมพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 3
กฟผ.แม่เมาะ ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สืบสานงานของพ่อ จัดอบรมพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 3
7 May 2024
สภาพัฒน์ รับฟังข้อมูลภารกิจ “แม่เมาะโมเดล” และ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” ขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ลำปาง ตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
สภาพัฒน์ รับฟังข้อมูลภารกิจ “แม่เมาะโมเดล” และ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” ขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ลำปาง ตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
2 May 2024
Mae Moh Half Marathon 2024 งานวิ่งมาตรฐานโลกจาก World Athletics เริ่มรับสมัครพฤษภาคมนี้
Mae Moh Half Marathon 2024 งานวิ่งมาตรฐานโลกจาก World Athletics เริ่มรับสมัครพฤษภาคมนี้
23 April 2024

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่รอบ กฟผ. แม่เมาะ


{{item.pm2_5}}

PM2.5 (µg./m3)

{{item.temperature}}

อุณหภูมิ (°C)

{{item.humidity}}

ความชื้นสัมพัทธ์ (% RH)